Please wait...การฝากเงิน *โปรดกรอกข้อมูล หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร Sport Abit สำเร็จแล้วเท่านั้น

คลิกดูรายละเอียดบัญชีธนาคารที่อัพเดทล่าสุดได้ที่
ชื่อบัญชีธนาคาร : Krungthai
หมายเลขบัญชี: 8280226206
1.ชื่อในบัญชีธนาคารของคุณจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อที่สมัคร Sport Abit
2.ฝากเงินขั้นต่ำ 500 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท
3.ระบบตรวจสอบยอดฝากและทำการเครดิตเงินเข้าระบบภายใน 2 ชั่วโมง
4.หมายเหตุ: การฝากเงินโดยใช้บัญชีบุคคลอื่นอาจจะถูกปฏิเสธการฝาก
วันที่โอน
date_range
เวลาที่โอน
access_time